Telefony:
Ředitelna: 725166369
Žabky: 602 295 248
Včelky: 601 361 245
Šneci: 724 191 153
Motýli: 725 791 654
Berušky: 725 786 176
Sovičky 725 791 490

E-maily:
MŠ: ms.havlickova@volny.cz
ŠJ: jidelnamsroztoky@email.cz

Provozní doba: 7.00–17.00

Bankovní spojení:
MŠ: 0390850309/0800
ŠJ: 19–0390850309/0800

O naší MŠ

O naší MŠ 2024-02-14T16:07:54+00:00

Mateřská škola, Havlíčkova 1024, Roztoky

Mateřská škola se nachází v centru města, v nádherné zahradě, obklopena vzrostlými stromy a zelení. Tvoří ji čtyři přízemní pavilony a připojená modulová patrová stavba, která byla přistavěna v roce 2011. Celkem je zde 5 tříd po cca 22 dětech, celková kapacita 120 dětí. Třídy jsou věkově homogenní, pokud to věk dětí dovoluje. Nejmladší děti jsou Žabky a Včelky. Starší děti jsou potom ve třídách Šneků, Motýlů a Berušek. Třídy jsou prostorné, standardně vybavené, s dostatečným množstvím hraček.

Od září 2020 patří k naší MŠ odloučené pracoviště v Tichém údolí 125 pro 20 dětí

Zahrada má průlezkovou sestavu – loď, houpací auto, pružinová houpadla, trampolínu, tři pískoviště, travnaté plochy pro míčové hry a velký bazén. Děti mají k dispozici koloběžky, kočárky, auta, míče a vybavení na písek ve třech zahradních domcích. Součástí zahrady je i umývárna a WC.

Krásné okolí Roztok využíváme k častým vycházkám a výletům. Dobrou dostupnost k Praze využíváme k návštěvám divadel, výstav a prohlídkám památek hlavního města.

Zaměstnanci mateřské školy

Pedagogický sbor

Mgr. Fialová Hana, ředitelka
Malkusová Hlaváčková Stanislava,DiS., zástupkyně ředitelky
Kuntová Marie,DiS. učitelka
Jeníčková Lenka, DiS. učitelka
Vondrová Jana, učitelka
Bc.Žumárová Olena, učitelka
Savinova Marie, DiS. učitelka
Částková Klára, učitelka
Zmatlíková Andrea, učitelka

Machková Lucie, učitelka
Petra Krýžová, DiS. učitelka
Rejdová Irena,DiS. učitelka
Vítková Pavlína, asistentka

Nikola Jansová, asistentka

Provozní zaměstnanci

Malkus Vít, školník
Zdrubecká Martina, vedoucí ŠJ, kuchařka
Tichá Zdena, kuchařka
Machová Hana, uklízečka
Pšeničková Ludmila, uklízečka
Samirová Hanna, pomocná kuchařka
Bečanová Kateřina, uklízečka
Pöschlová Zdena, pradlena

Koncepce výchovně vzdělávací práce

Pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu (ŠVP) – Krok za krokem celým rokem. Naším hlavním úkolem je přirozený a všestranný rozvoj dětské osobnosti. Cílem je dítě optimálně rozvinuté po stránce psychické, tělesné, sociální i duchovní – na základě svých možností a zájmů.

Předškolní vzdělávání:

  • ovlivňuje celou osobnost dítěte
  • učí být dítě samo sebou
  • učí dítě přizpůsobit se životu ve společnosti
  • poskytuje základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu

Školní aktivity

Divadla, výlety, výstavy, planetárium, vánoční oslavy, tematické karnevaly, rozloučení se školáky.

Mimoškolní aktivity

Atletika – probíhá každé úterý (Motýlci) a čtvrtek (Berušky) pro předškolní děti v sokolovně nebo na stadionu Roztoky – vede V. Hanousková.

Seznamování s anglickým jazykem – Veselá angličtina pro předškoláky – probíhá ve středu v odpoledních hodinách – vede J. Klinkerová.