Telefony:
Ředitelna: 220 912 021
Kuchyň: 220 912 200
Berušky: 220 510 283
Motýli: 220 510 102
Šneci: 220 510 150
Včelky: 220 912 187
Žabky: 220 912 181

E-maily:
MŠ: ms.havlickova@volny.cz
ŠJ: gelnarovamshavlickova@email.cz

Provozní doba: 7.00–17.00

Bankovní spojení:
MŠ: 0390850309/0800
ŠJ: 19–0390850309/0800

O naší MŠ

O naší MŠ 2019-12-16T01:47:14+00:00

Mateřská škola, Havlíčkova 1024, Roztoky

Mateřská škola se nachází v centru města, v nádherné zahradě, obklopena vzrostlými stromy a zelení. Tvoří ji čtyři přízemní pavilony a připojená modulová patrová stavba, která byla přistavěna v roce 2011. Celkem je zde 5 tříd po 25 dětech, celková kapacita 125 dětí. Třídy jsou věkově homogenní, pokud to věk dětí dovoluje. Nejmladší děti jsou Žabky a Včelky. Starší děti jsou potom ve třídách Šneků, Motýlů a Berušek. Třídy jsou prostorné, standardně vybavené, s dostatečným množstvím hraček.

Zahrada má průlezkovou sestavu – loď, houpací auto, pružinová houpadla, trampolínu, tři pískoviště, travnaté plochy pro míčové hry a velký bazén. Děti mají k dispozici koloběžky, kočárky, auta, míče a vybavení na písek ve třech zahradních domcích. Součástí zahrady je i umývárna a WC.

Krásné okolí Roztok využíváme k častým vycházkám a výletům. Dobrou dostupnost k Praze využíváme k návštěvám divadel, výstav a prohlídkám památek hlavního města.

Zaměstnanci mateřské školy

Pedagogický sbor

Mgr. Fialová Hana, ředitelka
Hanslíková Petra, zástupkyně ředitelky
Malkusová Stanislava,DIS učitelka
Kuntová Marie, učitelka
Jeníčková Lenka,DIS učitelka
Vondrová Jana, učitelka
Pátková Šárka, učitelka
Savinova Marie,DIS učitelka
Částková Klára, učitelka
Zagatová Zuzana, učitelka

Provozní zaměstnanci

Malkus Vít, školník
Gelnarová Jana, vedoucí ŠJ
Tichá Zdena, kuchařka
Zdrubecká Martina, kuchařka
Pöschlová Zdeňka, pomocná kuchařka
Machová Hana, uklízečka
Pšeničková Ludmila, uklízečka
Svobodová Marie, pradlena

Koncepce výchovně vzdělávací práce

Pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu (ŠVP) – Krok za krokem celým rokem. Naším hlavním úkolem je přirozený a všestranný rozvoj dětské osobnosti. Cílem je dítě optimálně rozvinuté po stránce psychické, tělesné, sociální i duchovní – na základě svých možností a zájmů.

Předškolní vzdělávání:

  • ovlivňuje celou osobnost dítěte
  • učí být dítě samo sebou
  • učí dítě přizpůsobit se životu ve společnosti
  • poskytuje základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu

Školní aktivity

Divadla, výlety, výstavy, planetárium, vánoční oslavy, tematické karnevaly, rozloučení se školáky.

Mimoškolní aktivity

Atletika – probíhá každé úterý (Motýlci) a čtvrtek (Berušky) pro předškolní děti v sokolovně nebo na stadionu Roztoky – vede V. Hanousková.

Seznamování s anglickým jazykem – Veselá angličtina pro předškoláky – probíhá ve středu v odpoledních hodinách – vede J. Klinkerová.